waook, WAOOK, chevaux, course, sport, vla4, v200, trotteur, concours complet, Tracker, Training, Advanced, Harouk, compétition, entraineur, entraîneur, vétérinaire

FR

EN

NO

. BLÅ tekst er klikkbare menyer/funksjoner

. ORANSJE tekst viser hvilken meny/funksjon som er valgt

. HVITE felter er klikkbare og kan fylles inn manuelt

. BLÅ tekst er klikkbare menyer/funksjoner

. ORANSJE tekst viser hvilken meny/funksjon som er valgt

. HVITE felter er klikkbare og kan fylles inn manuelt

2. Dersom det er en «VANLIG» konto :

 •Om du har flere hester som starter på ulike forbokstaver, vil første bokstav vises her for lettere navigasjon.

. CONFIGURATION-menyen gir deg mulighet til å tilpasse applikasjonen, synkronisering av konto og (senere) Track management.

. Liste over hester vises her. 

Listen kan du enten legge inn manuelt, en hest om gangen. Eller du kan sende den til oss som excel-fil på epost. Filen inneholder ønsket informasjon (navn, mor og fars navn, fødsesår).

​

​

. Velg hesten du ønsker å bruke og trykk på START.

. Om du trykker på «NEW HORSE» får du mulighet til å registrere ny hest med tilhørende informasjon.

. Alle felter må fylles ut.

Vær spesielt nøye med «Birth Year» da dette benyttes for opprettelse av laktatprofil i WAOOK TRAINING.

. Logo-fargen settes i «CONFIGURATION MENU»

. Måleenhet for hastighet settes i «CONFIGURATION MENU»

. Farge på firkanten indikerer BPM- sone (BPM = Beats Per Minute, altså hestens puls.

. Området viser antall km gjennomført i BPM-sonene

. Området viser rundetid (fremtidig funksjonalitet)

. STOP må holdes og trekkes mot høyre slik at listen over hester aktiveres.

3. CONGIGURATION-meny:

. DISCONNECT : 

Logg av/på konto, hensiktsmessig dersom du skal endre hvilken konto du benytter.

​

. SPEEDVALUE: 

Velg hvilken tidsenhet du ønsker at WAOOK TRACKER skal benytte. 

​

. COLOR CODE: 

Velg hvilken farge WAOOK logo skal ha i WAOOK TRACKER SESSION hovedside. Dette kan være en enkel måte å vite hvilken iPhone som er parret med hvilken Polar-sender, ved å fargekode denne på samme måte. 

​

​

. SYNC AUTO BPM: ON = WAOOK TRACKER synkroniserer automatisk med tilgjengelig Polar sender.  SYNC AUTO BPM: OFF = WAOOK TRACKER vil beholde kobling til eksisterende/ valgt Polar sender for å sikre rask oppstart når du senere starter en trenings-SESSION.

​

​

.GENERATE : 

Knappen genererer en midlertidig QR-kode som gjør det enkelt for en WAOOK ADVANCED VET-konto å legge til en ny hest i listen og enkelt kunne legge den til før f.eks gjennomføring av en test. QR-koden har kort levetid. Dersom den ikke er skannet av en WAOOK TRACKER VET- konto innen få minutter vil koblingen ikke være mulig å gjennomføre. En ny QR-kode må da genereres med «Generate».

​

​

​

. SESSION : Navigerer tilbake til SESSION-menyen der du velger hest og klikker på START for å komme i gang med måling.

4. Hva betyr «Pending data»:

Dersom datatrafikk forstyrres/nettforbindelse avbrytes under treningen, vil det være en melding synlig i applikasjonen.

Dette er ikke å betrakte som en feil. Derimot lagres treningsinformasjonen til nettforbindelsen er gjenopprettet og en ny SESSION er igangsatt.

Du vil da få spørsmål om du ønsker å sende lagret usendt data (pending data) eller ikke.

• En ny beskjed dukker opp når data er oversendt.

OBS :

Det er ingen «Quit» eller Close-meny i WAOOK. TRACKER. Dersom du ønsker å gå ut av applikasjonen gjøres dette som vanlig

på iPhone ved å lukke app.

. Dersom det er en «VET»-konto kan du legge til et Trainer TEAM for å ha tilgang til alle hestene i listen og dermed gjøre det enklere å velge mellom ulike hester.

​

. Når du trykker på ADD TEAM skrus iPhone-kamera på og WAOOK TRACKER ser etter en QR-kode som tidligere er generert på WAOOK TRACKER av treneren. 

. QR-kode opprettes ved at treneren klikke på WAOOK TRACKER | CONFITURATION | GENERATE.

. Så snart WAOOK TRACKER finner QR-koden vil den markeres med en grønn linje.

. Brukeren har da mulighet til å velge denne kontoen i de neste 6 timene.

. WAOOK TRACKER «VET» har forøvrige samme funksjonalitet som en vanlig konto.

WAOOK TRAINING

. BLÅ tekst er klikkbare menyer/funksjoner

. ORANSJE tekst viser hvilken meny/funksjon som er valgt

. HVITE felter er klikkbare og kan fylles inn manuelt

. BLÅ tekst er klikkbare menyer/funksjoner

. ORANSJE tekst viser hvilken meny/funksjon som er valgt

. HVITE felter er klikkbare og kan fylles inn manuelt

2. LIVE :

Med 2-3 sekunders forsinkelse viser LIVE de ulike WAOOK TRACKER-

kontoer knyttet til WAOOK TRAINING (opptil 8 ulike kontoer) på din iPad.

Avhenger av at iPad har tilgang til internett

. Trykk på den enhenten du ønsker å fokusere på.

​

​

​

. Fargen på WAOOK Logo samsvarer med den valgt på WAOOK

3. SESSION :

Viser dagens ulike økter (SESSION) og når du velger en av dem vil kuren vises. Hvit viser BPM/Puls, Oransje viser fart. Informasjonen som vises avhenger av hvor på kurven du trykker

 hvordan gererer en LACTIC PROFILE (laktatprofil)

  PS: skjermbildet inneholder illustrasjon av potensiell fremtidig funksjonalitet.

Trykker du på data vil du få tilgang til kalender, med fokus på valgt dato. Andre datoer velges ved å trykke på dem. 

Navigasjon til forrige og neste SESSION gjøres med – eller + 

Bruker du to fingre kan du zoome ut og inn på kurven. 

Bruker du to fingre kan du navigere deg sidelengs i en zoomet kurve 

Benytter du en finger til å trykke og skyve vises en større blå markør og detaljer vises over kurven.

. Lactic Mesure : Klikk på de hvite feltene for å fylle dem med målte verdier med Lactate Scout.

​

. Plasser den blå markøren på kurven i begynnelsen av Zone01, og klikk deretter på MARK IN (Zone 01), sett deretter markøren på slutten av Zone01 og klikk deretter på Mark OUT. 

​

. Da beregnes og vises den gjennomsnittlige hastigheten og gjennomsnittlig BPM mellom Mark IN og Mark OUT. Om nødvendig kan du også endre dem direkte ved å klikke på de hvite feltene og fylle dem manuelt. 

​

. Gjenta trinnene for Zone 02 og Zone 03. 

​

​

. Klikk på GENERATE LACTIC PROFILE WAOOK TRAINING vil automatisk generere og vise LACTIC PROFILE Page.

5. LACTIC PROFILE :

Basert på verdiene du angir beregnes og vises LACTIC PROFILE ved hjelp av vår algoritme. Ved å klikke på SAVE lagrer du det i Trainer-kontoen. Du kan også eksportere den til en e-postadresse.

. Denne lille blå markøren indikerer om LACTIC PROFILE er veldig bra (A) eller veldig dårlig (E). Dette er estimert basert på 20 års erfaring. Det er viktig å huske at «testing» bør være i forhold tilnærmet likt konkurransesituasjon. Dette gjelder spesielt baneforhold som bør være sammenlignbart med en løpsbane.

6. DETAILS :

Viser all relevant informasjon om den valgte SESSION (på SESSION-siden). LACTIC PROFILE vises hvis den har blitt generert enten av Trainer selv eller ved en VET etter QR-kodens synkroniseringsprosess (se WAOOK TRACKER dokumentasjon)

. NB: LAPS er ikke tilgjengelig i denne versjonen av WAOOK TRAINING

7. DETAILS + :

vis endring i verdier mellom de ulike SESSIONS.

Hvis du flytter den blå markøren, vises de forskjellige verdiene for den forskjellige datoen nederst på siden.

All: Vis alle verdiene

-25: Vis 25 tidligere innspilte verdiene

+25: Vis neste 25 innspilte verdiene

Ved å klikke på navnet vil du vise dem PÅ eller AV.

8. COMPARE :

Viser opptil 4 kurver med 4 forskjellige SESSIONS. Dette er nyttig for å sammenligne lignende SESSIONS fra forskjellige hester eller samme hest.

​

Hvert utvalg vil bli vist med en dedikert farge, for å vite hvilken kurve som tilhører hvilken hest (SESSION).

. Ved å klikke på kurvene kan du vise dem PÅ eller AV.

. Hvis du flytter den blå markøren, vises nummeret, med samme fargekode som vist i tabellen på den øvre delen av skjermbildet.

En utilisant ce site web vous acceptez que nous puissions utiliser des cookies pour mémoriser sur votre terminal vos codes d’accès à votre espace personnel.

​

By using this website, you accept that we could use cookies for recording on your terminal your personal account access code.

OK