waook, WAOOK, chevaux, course, sport, vla4, v200, trotteur, concours complet, Tracker, Training, Advanced, Harouk, compétition, entraineur, entraîneur, vétérinaire

FR

EN

NO

. BLÅ tekst er klikkbare menyer/funksjoner

. ORANSJE tekst viser hvilken meny/funksjon som er valgt

. HVITE felter er klikkbare og kan fylles inn manuelt

. BLÅ tekst er klikkbare menyer/funksjoner

. ORANSJE tekst viser hvilken meny/funksjon som er valgt

. HVITE felter er klikkbare og kan fylles inn manuelt

2. Dersom det er en «VANLIG» konto :

 •Om du har flere hester som starter på ulike forbokstaver, vil første bokstav vises her for lettere navigasjon.

. CONFIGURATION-menyen gir deg mulighet til å tilpasse applikasjonen, synkronisering av konto og (senere) Track management.

. Liste over hester vises her. 

Listen kan du enten legge inn manuelt, en hest om gangen. Eller du kan sende den til oss som excel-fil på epost. Filen inneholder ønsket informasjon (navn, mor og fars navn, fødsesår).. Velg hesten du ønsker å bruke og trykk på START.

. Om du trykker på «NEW HORSE» får du mulighet til å registrere ny hest med tilhørende informasjon.

. Alle felter må fylles ut.

Vær spesielt nøye med «Birth Year» da dette benyttes for opprettelse av laktatprofil i WAOOK TRAINING.

. Logo-fargen settes i «CONFIGURATION MENU»

. Måleenhet for hastighet settes i «CONFIGURATION MENU»

. Farge på firkanten indikerer BPM- sone (BPM = Beats Per Minute, altså hestens puls.

. Området viser antall km gjennomført i BPM-sonene

. Området viser rundetid (fremtidig funksjonalitet)

. STOP må holdes og trekkes mot høyre slik at listen over hester aktiveres.

3. CONGIGURATION-meny:

. DISCONNECT : 

Logg av/på konto, hensiktsmessig dersom du skal endre hvilken konto du benytter.


. SPEEDVALUE: 

Velg hvilken tidsenhet du ønsker at WAOOK TRACKER skal benytte. 


. COLOR CODE: 

Velg hvilken farge WAOOK logo skal ha i WAOOK TRACKER SESSION hovedside. Dette kan være en enkel måte å vite hvilken iPhone som er parret med hvilken Polar-sender, ved å fargekode denne på samme måte. . SYNC AUTO BPM: ON = WAOOK TRACKER synkroniserer automatisk med tilgjengelig Polar sender.  SYNC AUTO BPM: OFF = WAOOK TRACKER vil beholde kobling til eksisterende/ valgt Polar sender for å sikre rask oppstart når du senere starter en trenings-SESSION..GENERATE : 

Knappen genererer en midlertidig QR-kode som gjør det enkelt for en WAOOK ADVANCED VET-konto å legge til en ny hest i listen og enkelt kunne legge den til før f.eks gjennomføring av en test. QR-koden har kort levetid. Dersom den ikke er skannet av en WAOOK TRACKER VET- konto innen få minutter vil koblingen ikke være mulig å gjennomføre. En ny QR-kode må da genereres med «Generate».
. SESSION : Navigerer tilbake til SESSION-menyen der du velger hest og klikker på START for å komme i gang med måling.

4. Hva betyr «Pending data»:

Dersom datatrafikk forstyrres/nettforbindelse avbrytes under treningen, vil det være en melding synlig i applikasjonen.

Dette er ikke å betrakte som en feil. Derimot lagres treningsinformasjonen til nettforbindelsen er gjenopprettet og en ny SESSION er igangsatt.

Du vil da få spørsmål om du ønsker å sende lagret usendt data (pending data) eller ikke.

• En ny beskjed dukker opp når data er oversendt.

OBS :

Det er ingen «Quit» eller Close-meny i WAOOK. TRACKER. Dersom du ønsker å gå ut av applikasjonen gjøres dette som vanlig

på iPhone ved å lukke app.

. Dersom det er en «VET»-konto kan du legge til et Trainer TEAM for å ha tilgang til alle hestene i listen og dermed gjøre det enklere å velge mellom ulike hester.


. Når du trykker på ADD TEAM skrus iPhone-kamera på og WAOOK TRACKER ser etter en QR-kode som tidligere er generert på WAOOK TRACKER av treneren. 

. QR-kode opprettes ved at treneren klikke på WAOOK TRACKER | CONFITURATION | GENERATE.

. Så snart WAOOK TRACKER finner QR-koden vil den markeres med en grønn linje.

. Brukeren har da mulighet til å velge denne kontoen i de neste 6 timene.

. WAOOK TRACKER «VET» har forøvrige samme funksjonalitet som en vanlig konto.

WAOOK TRAINING

. BLÅ tekst er klikkbare menyer/funksjoner

. ORANSJE tekst viser hvilken meny/funksjon som er valgt

. HVITE felter er klikkbare og kan fylles inn manuelt

. BLÅ tekst er klikkbare menyer/funksjoner

. ORANSJE tekst viser hvilken meny/funksjon som er valgt

. HVITE felter er klikkbare og kan fylles inn manuelt

2. LIVE :

Med 2-3 sekunders forsinkelse viser LIVE de ulike WAOOK TRACKER-

kontoer knyttet til WAOOK TRAINING (opptil 8 ulike kontoer) på din iPad.

Avhenger av at iPad har tilgang til internett

. Trykk på den enhenten du ønsker å fokusere på.
. Fargen på WAOOK Logo samsvarer med den valgt på WAOOK

3. SESSION :

Viser dagens ulike økter (SESSION) og når du velger en av dem vil kuren vises. Hvit viser BPM/Puls, Oransje viser fart. Informasjonen som vises avhenger av hvor på kurven du trykker

  PS: skjermbildet inneholder illustrasjon av potensiell fremtidig funksjonalitet.

 hvordan gererer en LACTIC PROFILE (laktatprofil)

. Lactic Mesure : Klikk på de hvite feltene for å fylle dem med målte verdier med Lactate Scout.


. Plasser den blå markøren på kurven i begynnelsen av Zone01, og klikk deretter på MARK IN (Zone 01), sett deretter markøren på slutten av Zone01 og klikk deretter på Mark OUT. 


. Da beregnes og vises den gjennomsnittlige hastigheten og gjennomsnittlig BPM mellom Mark IN og Mark OUT. Om nødvendig kan du også endre dem direkte ved å klikke på de hvite feltene og fylle dem manuelt. 


. Gjenta trinnene for Zone 02 og Zone 03. . Klikk på GENERATE LACTIC PROFILE WAOOK TRAINING vil automatisk generere og vise LACTIC PROFILE Page.

Trykker du på data vil du få tilgang til kalender, med fokus på valgt dato. Andre datoer velges ved å trykke på dem. 

Navigasjon til forrige og neste SESSION gjøres med – eller + 

Bruker du to fingre kan du zoome ut og inn på kurven. 

Bruker du to fingre kan du navigere deg sidelengs i en zoomet kurve 

Benytter du en finger til å trykke og skyve vises en større blå markør og detaljer vises over kurven.

5. LACTIC PROFILE :

Basert på verdiene du angir beregnes og vises LACTIC PROFILE ved hjelp av vår algoritme. Ved å klikke på SAVE lagrer du det i Trainer-kontoen. Du kan også eksportere den til en e-postadresse.

. Denne lille blå markøren indikerer om LACTIC PROFILE er veldig bra (A) eller veldig dårlig (E). Dette er estimert basert på 20 års erfaring. Det er viktig å huske at «testing» bør være i forhold tilnærmet likt konkurransesituasjon. Dette gjelder spesielt baneforhold som bør være sammenlignbart med en løpsbane.

6. DETAILS :

Viser all relevant informasjon om den valgte SESSION (på SESSION-siden). LACTIC PROFILE vises hvis den har blitt generert enten av Trainer selv eller ved en VET etter QR-kodens synkroniseringsprosess (se WAOOK TRACKER dokumentasjon)

. NB: LAPS er ikke tilgjengelig i denne versjonen av WAOOK TRAINING

7. DETAILS + :

vis endring i verdier mellom de ulike SESSIONS.

Hvis du flytter den blå markøren, vises de forskjellige verdiene for den forskjellige datoen nederst på siden.

Ved å klikke på navnet vil du vise dem PÅ eller AV.

All: Vis alle verdiene

-25: Vis 25 tidligere innspilte verdiene

+25: Vis neste 25 innspilte verdiene

8. COMPARE :

Viser opptil 4 kurver med 4 forskjellige SESSIONS. Dette er nyttig for å sammenligne lignende SESSIONS fra forskjellige hester eller samme hest.


Hvert utvalg vil bli vist med en dedikert farge, for å vite hvilken kurve som tilhører hvilken hest (SESSION).

. Ved å klikke på kurvene kan du vise dem PÅ eller AV.

. Hvis du flytter den blå markøren, vises nummeret, med samme fargekode som vist i tabellen på den øvre delen av skjermbildet.

En utilisant ce site web vous acceptez que nous puissions utiliser des cookies pour mémoriser sur votre terminal vos codes d’accès à votre espace personnel.


By using this website, you accept that we could use cookies for recording on your terminal your personal account access code.

OK